Disclaimer

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alhoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld kan Midea Nederland B.V. niet garanderen dat de website foutloos en/of ononderbroken functioneert.

Midea Nederland B.V. en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid: alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. Voor vragen hierover verwijzen wij naar onze klantenservice.